Kraj Vysočina

  • Oficiální stránky: www.kr-vysocina.cz/
  • Adresa (poštovní): Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
  • Hejtman: MUDr. Jiří Běhounek
  • Ředitel krajského úřadu: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
  • Složení rady:
    Politická stranaPočet radních
    ČSSD 9
Mapa Kraj Vysočina
Sledovaná oblast Skóre Hodnocení Zdůvodnění
1. Přístup k informacím
více ke sledované oblasti
95,63 %
2. Veřejné zakázky
více ke sledované oblasti
86,88 %
3. Hospodaření s majetkem a smlouvy
více ke sledované oblasti
78,57 %
4. Krajské firmy a organizace
více ke sledované oblasti
nehodnoceno
5. Rozpočet
více ke sledované oblasti
78,17 %
6. Dotace
více ke sledované oblasti
83,78 %
7. Etika a střet zájmů
více ke sledované oblasti
44,83 %
8. Transparentnost rozhodování
více ke sledované oblasti
87,21 %
9. Mediální politika
více ke sledované oblasti
47,90 %
10. Územní plánování
více ke sledované oblasti
87,50 %

Data byly shromážděny ke 26.9.2016